ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ 2023

 Ανδρέας Μπασάκος,  ΕΛΛΗ ΑΡΜΥΡΑ,  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ,  Μαρία Δέσποινα Ψαρομηλίγκου,

Το πρόγραμμα υποστηρίζει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο διερεύνησης ή ανάπτυξης, με σκοπό να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες:

  • να ωριμάσουν την ιδέα τους σε σύντομο χρονικό διάστημα

  • να ανακαλύψουν ένα βιώσιμο και επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο