ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2023

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2023

 Ανδρέας Μπασάκος,  ΕΛΛΗ ΑΡΜΥΡΑ,  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ,  Μαρία Δέσποινα Ψαρομηλίγκου,

To πρόγραμμα υποστηρίζει ιδέες που αφορούν στον σχεδιασμό λύσεων για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη απατώντας στις προκλήσεις που δημιουργούν τα ταξίδια στην μετά covid εποχή (revenge travels) μέσα από:

  • Αξιολόγηση των παγκόσμιων προσκλήσεων που επιφέρει το revenge travel.

  • Στρατηγικές καταπολέμησης των αρνητικών επιπτώσεων του revenge travel