ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 2023

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 2023

 Ανδρέας Μπασάκος,  ΕΛΛΗ ΑΡΜΥΡΑ,  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ,  Μαρία Δέσποινα Ψαρομηλίγκου,

Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει ιδέες που να αφορούν σε μεθοδολογίες και ψηφιακές λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν  οι πυλώνες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας:

  • Προμήθειες

  • Παραγωγή

  • Προγραμματισμός & Διαχείριση Αποθεμάτων

  • Μεταφορές και Αποθήκευση

  • Διανομή και Εξυπηρέτηση πελατών