Ταυτότητα Πλατφόρμας

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης - Ταυτότητα Πλατφόρμας
Όνομα Πλατφόρμας:
Unipi Startups Mentoring
Έκδοση:
Υποστήριξη:
Platform Administrator
  • Προγράμματα4
  • Ενεργά4
  • Μη ενεργά0
  • Χρήστες93
  • Μέντορες40
  • Καθοδηγούμενοι45
  • Συντονιστές8