Οι μέντορες μας

Οι διαθέσιμοι μέντορες μας μπορούν να σε καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Αναζήτησε τον κλάδο που επιθυμείς και βρες τον μέντορα που θα σε βοηθήσει να ανταποκριθείς στην επαγγελματική σου ζωή.

Διαθεσιμότητα

Ενεργός/η
Μη ενεργός/η

Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία

 • Ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και συνεργασία
 • Συντήρηση και Αξιοπιστία
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Οργάνωση Παραγωγής

Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και συνεργασία
 • Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων – Αδειοδότηση
 • Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ναυτιλιακά

 • Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού και συνεργατικότητα
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Συντήρηση πλοίων
 • Οργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας

Νομικά

 • Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων – Αδειοδότηση
 • Κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • Προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Οικονομικά- Χρηματοοικονομικά

 • Οικονομικά – Φοροτεχνικά
 • Χρηματοδοτήσεις- Εύρεση επενδυτικών κεφαλαίων

Τουριστικά

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ανθρώπινο δυναμικό του Τουρισμού

Πληροφορική & Ψηφιακά Συστήματα

 • Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού & Δεδομένων
 • Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες
 • Ασφάλεια Δεδομένων & Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων & Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Edtech